Rafał Strzelczyk

Regulamin sklepu

Sprzedający

1. Sklep pod adresem rafalstrzelczyk.pl prowadzona jest przez: Rafał Strzelczyk, oś. Akacjowe 2/5, 72-112 Stepnica oraz AE Farmacja Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 7b/1 72-100 Goleniów.
zwanych dalej Sprzedawcą

Warunki ogólne

3. Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie internetowym są dopuszczone do obrotu na terytorium RP, oraz posiadają wymagane oznaczenia zgodne z przepisami prawa.
4. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowej zawierają podatek VAT (są cenami brutto) oraz są podane w złotych polskich.
6. Dane osobowe osób zamawiają…cych poprzez stronę rafalstrzelczyk.pl będą wykorzystywane jedynie w celu prawidłowego zrealizowania zamówienia. Jeżeli klient wyraził zgodę na newsletter, sklep może użyć tych danych do wysłania informacji handlowych. Każdy klient który złożył zamówienie za pośrednictwem rafalstrzelczyk.pl ma prawo do wglądu, poprawienia oraz do usunięcia swoich danych. sklep nie przekazuje danych osobowych swoich klientów innym podmiotom.
7. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony rafalstrzelczyk.pl jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień tego regulaminu.
8. Informacje zawarte na stronie rafalstrzelczyk.pl mają charakter wyłącznie informacyjny oraz nie mogą być‡ traktowane jako porady medyczne.

Składanie i realizacja zamówień„.
9. Zamówienia za pośrednictwem rafalstrzelczyk.pl można dokonywać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone po godzinie 19.00, w soboty, niedziele i dni wolne od pracy rozpatrywane będą… następnego dnia roboczego.
10. Za moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży uważa się moment wyduku paragonu fiskalnego przez Sklep.
11. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie otrzymania kwoty zapłaty na konto sklepu.
12. Zamówienie zostanie zrealizowane tylko po prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia zawierającego dane niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
13. Osoba składająca zamówienie zostanie powiadomiona poprzez wiadomość e-mail na adres wskazany w formularzu zamówienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.
14. Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą… rozpatrywane.
15. Zakupione towary będą dostarczone pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
16. sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
– braku zamówionego towaru w magazynie firmy, w ilości określonej przez zamawiającego, niemożliwości zrealizowania zamówienia wynikające z winy osób trzecich ( np. hurtowni, dystrybutora lub producenta).
– wycofania lub usunięcia ze sprzedaży produktu na teranie RP.
Zamówienia nie opłacone w cią…gu 7 dni od daty złożenia zamówienia zostaną anulowane.
17. W przypadku zamówień niezrealizowanych z winy Nabywcy, w szczególnoś›ci nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego towaru, podania błędnego adresu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Nabywcy kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia, a w przypadku produktów, których sprzedaż po nieudanej próbie dostarczenia jest niemożliwa również kosztami tych produktów.
18. Zamawiający posiada możliwość wyboru sposobu płatności zgodnie ze wskazaniami zawartymi w formularzu zamówienia.
19. Zamawiający może otrzymać fakturę VAT po wybraniu takiej opcji w formularzu zamówienia.
20. Koszty przesyłki ponosi Zamawiający.
21. sklep akceptuje następujące formy płatności :
– Przedpłata przelewem na konto z podaniem nr. zamówienia.
– Przelew za pośrednictwem Transferuj.pl
23. sklep nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia spowodowane wadliwą pracą firmy kurierskiej.

W przypadku niedostępnoś›ci zamawianego towaru w hurtowniach zamówienie może zostać anulowane!

Koszty dostawy.

24. Przesył‚ki realizowane są… wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
25. Szacunkowe koszty doręczeń zamówień są następujce:
Poczta Polska 48h przesył‚ka do 5 kg :
– kwota zamówienia do 300 zł cena 12 zł.
– kwota zamówienia powyżej 300 zł (waga do 5 kg) – koszt pokrywany przez sklep.26. Dla przesyłek o masie przekraczającej podane wyżej wartości koszt doręczenia ustalany jest indywidualnie zależnie od wagi przesyłki. Nasz personel skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia kosztów takiej przesyłki.

Czas realizacji.

27. Termin otrzymania paczki = czas sprowadzenia produktu do sklepu + czas realizacji zamówienia + czas dostarczenia przesyłki przez pracownika Poczty Polskiej.

– Czas sprowadzenia produkty – większość produktów oferowanych za pośrednictwem sklepu jest w na stanie magazynowym. W przypadku braku towaru w magazynie lub niewystarczającej jego ilości, czas sprowadzenia produktu do sklepu może wynieść do trzech dni roboczych.
– Czas realizacji zamówienia wynosi do 2 tygodni dni roboczych licząc od dnia przyjęcia zamówienia.

Reklamacje i zwroty.

28. Klient jest zobowiązany przy odbiorze zamówienia do sprawdzenia opakowania przesyłki w obecności doręczyciela. Jeżeli opakowanie jest uszkodzone lub nosi ślady otwierania należy nie przyjmować przesyłki i sporządzić protokół szkody.
29. Po uiszczeniu opłaty zamawiający powinien również sprawdzić czy zawartość przesyłki jest zgodna z zamówieniem i czy towar jest nieuszkodzony.
30. Zwrot towaru możliwy jest wyłącznie z powodu wady jakościowej lub błędnego jego wydania. W związku z tym klientowi nie przysługuje prawo do ich zwrotu bez podanie przyczyny.
32. Reklamacje są rozpatrywane indywidualnie. Przed wysłaniem reklamacji lub odstąpienia od umowy należy najpierw wysłać wiadomość na adres biuro@epiona.pl lub skontaktować się telefonicznie pod numer +48 604 567 049
33. Zwrot produktów oraz odstąpienie od umowy możliwe jest w terminie 14 dni od dnia dostawy. Odsyłany towar musi być w stanie nienaruszonym ( oryginalne opakowanie, brak śladów użytkowania). Podstawą do rozpatrzenia reklamacji lub zwrotu jest przesłanie z towarem faktury lub paragonu.
34. Koszty zwrotu produktu ponosi Zamawiający. Sprzedający zwróci kupującemu koszty zwrotu towaru,  jeśli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy nie  inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
35. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od otrzymania reklamowanego produktu. W przypadku uznania reklamacji nastąpi wymiana towaru lub zwrot zapłaconej kwoty na nr. konta bankowego podany przez Kupującego w ciągu 3 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji.
36. sklep nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem.
37. W przypadku istotnych rozbieżności pomiędzy aktualną ofertą sklepu  a prezentacją produktów na stronie rafalstrzelczyk.pl Kupujący zostanie o tym fakcie powiadomiony telefonicznie lub drogą mailową. Informacje o produktach na stronie internetowej nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedającego.
38. Zdjęcia produktów mogą różnić się od oferowanych w sprzedaży, zmian ilościowych zawartości oraz innych okoliczności niezależnych od sklepu. Zdjęcia towarów umieszczone na stronie sklepu mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą się różnić od wyglądu towaru. Różnice w wyglądzie opakowania lub produktu, pomiędzy produktem na zdjęciu, a dostarczonym Kupującemu nie mogą być podstawą do reklamacji.

Postanowienia końcowe.

40. sklep nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie produktów zakupionych w rafalstrzelczyk.pl.
41. Oferty promocyjne są ograniczone ilościowo i czasowo.
42. W sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.